TAN TUONG KHANG CO.,LTD.

we supply - you are satisfield

  • hỗ trợ kinh doanh

    Email: info@tantuongkhang.vn

    Hotline: (0650) 3653776

    Website: tantuongkhang.vn

  • Tiếng Việt
  • 中文
  • English

TAN TUONG KHANG CO.,LTD.

TAN TUONG KHANG

新祥康 公司 本身是一家小規模的 吸管製造廠, 已成立於 1993年 。...

 

土地总面积

21.000

M2

发动机排量:

+700

吨/月

10
可持续发展
& 繁荣

WE SUPPLY
YOU ARE SATISFIED

15
可持续发展
& 繁荣

WE SUPPLY
YOU ARE SATISFIED

20
可持续发展
& 繁荣

WE SUPPLY
YOU ARE SATISFIED

ly_1 ly_2 ly_3 ly_4 ly_5 ly_6 ly_7

设备和机械

+150

生产线

+450

员工

bang_do_thi_truong_1
本司吸管市场

日本,美國,加拿大,意大利,韓國,台灣,新加坡,哥倫比亞,厄瓜多爾,斐濟,土耳其,瑞典,西班牙,澳大利亞,奧地利,英國...

大 事 記

1993 祥康吸管小廠家建立。總面積一千平方米 。

1999 年 01月 20日 祥康吸管有限公司建立,總面積四千兩百平方米。

11
STANDARDS ISO 9001-2008 (2015-2018)
12
STANDARDS HACCP CODEX (2015-2018)