PP塑料碗

 • Code
  TTK-128
 • 成分
  pp塑料
 • 顏色
 • 尺寸
  1000ml
 • 填料
  顧客要求
 • 在製作
  TAN TUONG KHANG
liên hệ
Điểm đánh giá