PP 黑色塑料碗 (700ml)

 • Code
  TTK-420-2
 • 成分
  PP
 • 顏色
 • 尺寸
  700ml
 • 填料
  顧客要求
 • 在製作
  TAN TUONG KHANG
liên hệ

Tags:

Điểm đánh giá