PP 黑色塑料碗 TTK-131

 • Code
  TTK-131/247
 • 成分
  pp塑料
 • 顏色
 • 尺寸
  170x82mm
 • 填料
  顧客要求
 • 在製作
  TAN TUONG KHANG
liên hệ

Tags:

Điểm đánh giá