HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

   Ms. Thúy  

   +84 911550 684

 salettk9@tantuongkhang.vn

 

Mr. Hải  

+84 911 550 647

salettk4@tantuongkhang.vn

 

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

   Mr. Tâm  

   +84 911 551 463

 sale4@tantuongkhang.vn

 

   Mr. Hảo  

   +84 911 551 514

 salettk6@tantuongkhang.vn

 

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Email Contact:

int.sales@tantuongkhang.vn